aaa 394 views

گزارش تصویری

اگر”زائران”حرم عسکریین بدانند”سامرا”ناامن باشد،به “زیارت” خواهندآمد؟

مارس 7, 2016 در 5:51 ب.ظ توسط

DSC_3547

اگر"زائران"حرم عسکریین بدانند"سامرا"ناامن باشد،به "زیارت" خواهندآمد؟

اگرچه "سامرا"الان امنیتش برقراراست وزوارزیادی ازکشورهای مختلف به زیارت حرم امامین عسکریین علیهماالسلام می آیند

آمار"زائران"بعضی روزها تاده هزار(10000)نفرمی رسد،روزهای جمعه مردم عراق ازشهرهای مختلف (بصورت خانوادگی،عشیره ای ویاکاروانی) به  این حرم مطهرمی آیند وبعضاً شبهانیزدراینجابیتوته می کنند ومشاهده کرده ام که 2روزهم می مانند

کاروانهایی ازکشورهای کویت-بحرین-هند-پاکستان-افغانستان-لیبی ودیگرکشورها بصورت کاروانی می آیند

بیشترین زوار کشورهای خارجی مربوط به ایران است،مردم عراق نیز بیشترین حضورشان روزجمعه می باشد

DSC_3553 DSC_3555

این خانمها از"مشهد"ایران آمئه اند،درغالب یک کاروان"هیئت جانثاران حسینی" 43نفره

 ازخانم فاطمه زرینی  می پرسم :آیا شمارانترسانده بودندکه سامراناامنه؟

می گوید:گفته بودند،حتی وقتی کاظمین رسیدیم،خواستیم سامراهم برویم ،رئیس کاروانمان گفت:اگرکشته شویدخونتان به گردن خودتان!

ماهم گفتیم:اینهمه جوانانمان جونشو دادن  ماکه خونمان رنگی ترنیست

فاطمه پایبنده تر یکی دیگر ازاعضای کاروان مشهد می گوید:مرگ وزندگی دست خداست اگه تقدیرمان کشته شدن درراه اهل البیت است ماآماده ایم

وبعدخطاب بمن گفت:پس شماچرااینجایید؟

DSC_3557DSC_3548

این  تصاویرنمازجماعت امشب"دوشنبه17اسفند94 حرم امامین عسکریین علیهماالسلام  سامرااست

DSC_3549 DSC_3550 DSC_3551DSC_3544

تصویربالا/ا ین تصاویرکاروان کراچی "پاکستان"است ا

اینجا راخوب نگاه کنید

نگران نباشید کسی فوت نکرده وآنها هم "جنازه"نیستند

آنهازواریک کشوری هستند که خسته اند توی آفتاب دلنواز صحت عسکریین"جلوی باب القبله"درازکشیده اند وآنهایی که جلونشسته اند ازکشورایرانند دارند نوح خوانی می کنند

DSC_3545 DSC_3546 DSC_3547DSC_3540

اینها هم "پایین"کاروان "کراچی"پاکستانند

DSC_3541 DSC_3542

هم کاروانی ازایران

اینا هم  DSC_3543DSC_3535 DSC_3537 DSC_3539

همه این تصاویر مربوز به امروز17اسفند1394می باشد

برچسب‌ها, , , , , ,

Comments are closed.