0

aaa 1,277 views

خبر / گزارش تصویری

“گدای سامرا”به چه کسی گفته می شود؟

فوریه 20, 2016 در 10:51 ق.ظ توسط

"گدای سامرا"به چه کسی گفته می شود؟

گدایان سامرا چه نوع گدایانی هستند که اعمال و رفتارشان بصورت ضرب المثل شده است! 

گدایی را به مرحله وقاحت و سماجت می کشانند و تا چیزی نگیرند دست از دامن طرف مقابل برنمی دارند . این دسته گدایان"سمج" به گدای سامرا تشبیه و تمثیل می کنند

بیش از90درصدساکنان شهر سامرا از پیروان اهل سنت و جماعت هستنددرحدودنیم قرن پیش خادمان و زیارتنامه خوانهای حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام نیز سنی هابودند.

این خادمان که غالباً گردن کلفت و زورگو بودند،لباسهای خاص مذهب خودرامی پوشیدند، به محض آنکه زائری داخل صحن شود ازاواستقبال گرمی بعمل می آوردند.

بعضی ها اصراردشتند که زائررا به خانه شان ببرندوبعضی ها باآوردن غذا،ازاوپذیرایی می کردند

و هریک به نحوی اصرارمی ورزد که آداب دخول و زیارت را برای او انجام دهد . حتی اگر زائر بیچاره سواد هم داشته باشد عرصه را چنان براو تنگ می کنند که فریادش به آسمان می رسد ولی کسی نبود که به دادش برسد زیرا همه باهم متحد بودند و حتی پلیس هم کمتر جرئت مداخله نداشت . 

هدایتی2

حجت الاسلام سیدعباس هدایتی-نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی استان اصفهان/که اخیراًبه سامراآمده می گوید:

سال1338 شرکت "حمل ونقل"اتوبوسرانی"گیتی نورد"ازاصفهان تاکاظمین مستقیاً سرویس داشت،با5تومان بااتو بوس می آمدیم تاکاظمین  وبعدازکاظمین "قطار"می نشستیم ،مستقیماً برای سامرا

سال 1338بهمراه مادرم به زیارت عتبات آمدیم،وقتی واردسامراشدیم،یکی ازاهالی سامراخیلی ازماپذیرایی گرمی  کرد،برای ماغذای گرم آورد وکلی ماراشرمنده کرد وماهم بسیارازاوتشکرکردیم،امااوازماطلب پول کرد؟

گفتیم چه پولی؟

اوگفت پول غدا

وباگردن کلفتی پولش راگرفت  وایکاش پول 2پرس غذارامی گرفت ولی او برای هرغذاراپول3برابرش راگرفت.

پنج ریال رابایدمی دادی تا کاربجاهای باریک کشیده نشود

ایشان می گوید که خدام حرم همه سنی مذهب بودند وزیارتنامه که میخواندند بایدپولش رامی دادی،حتی اگرسوادهم داشتید برای آنهاپدیرفته نیود!"فلوس"رابایدمی دادی!

وی می گوید:هنگام حرکت بماگفته بودندکه مواظب این افرادکه برای "پول"امنیت رابخطرمی اندازندباشید

وی درادامه گفت اهالی سامرا بمناسبتهایی "گوسفند"می آوردندبرای "ذبح"ولی قیمت 3برابرجاهای دیگرعراق بود

ازآقای هدایتی پرسیدم مگرسنی ها قبول داشتند امامین عسکریین را؟

ایشان پاسخ دادند،خودشان را محب اهل البیت نشان می دادند ولی درواقع اینطورنبود،بلکه برای "کاسبی"خادم حرم شده بودند.

محله ای درسامرابود بنام "محله گذایان"

"متوکل عباسی" در سال 243 هـ.ق امام را محترمانه از "مدینه" به "سامرا" تبعید کرد.

ایشان بعدها در "سامرا" فرمودند: «مرا به اجبار از "مدینه" به "سامرا" آوردند». علت این احترام، آن بود که مأموران حکومتی نتوانستند هیچ بهانه‌ای برای آزار ایشان به دست آورند. سپس آن گرامی در منزلی در کنار اردوگاه نظامی "متوکل"، جای گرفت. مزدوران عباسی، در ابتدای ورود، آن حضرت را به محله گدایان بردند و در آنجا سکنی دادند و سپس به منزل دیگری بردند.

طبق دستور «متوکل » روز ورود به سامراء به بهانه اینکه هنوز محل اقامت امام آماده نیست! حضرت را درمحل پستی که به «خان الصعالیک » (کاروانسرای گدایان و مستمندان) معروف بود، وارد کردند و حضرت آن روز را در آنجا به سر برد. البته هدف از این کار تحقیرموذیانه و دیپلمات مآبانه حضرت بود!

روز بعد، منزلی برای سکونت امام معین کردند که درآنجا استقرار یافت.

DSC_2753

مرور(دوشنبه 26بهمن1394)ازنمازجماعت عصربرمی گشنم یک  پیرمردنورانی دیدم که دسنهایش قنوت وار درحال دعابود،دلم نیامدکه ازاین سوژه باحال به این سادگی بگذرم

چندتا عکس درهمان حال که اشکهایش آماده ریزش بود گرفتم،بعدرفتم برای مصاحبه

قلبش نیز چون چهره اش نورانی مینمود ف،اسمش "حاج علی اکبرشریعتی"بود ازکاروان "ثامن سیرمشهد"آمده بود.

وی می گفت من چندین باربه زیارت ائمه اطهار(ع)آمده ام واز60سال پیش زیارت حرم عسکریین علیهماالسلام  گفت

آقای شریعتی میگفت شصت سال پیش آمده بودیم ازطرف رودخانه دجله آمدیم ،راه خراب وگلی بود وآبگرفته،پول می دادیم با"فرغون"مارا می آوردندحرم،درحرم هم ماجراداشت!

در6گوشه ضریح 6زیارتنامه خوان نشسته بودند که بازوراززائرپول میگرفتندبه بهانه خواندن زیارتنامه! اگرزائریی قبول نمیکرد،محکم یقه اش رامی گرفتند،تامرزخفگی! که آن رعب ووحشت  حاصل این اقدام ،تسلیم شدن ودادن 5ریال بود.

حرم بعلت ناامنی از 3ساعت بعدازاذان ،بسته می شد"تعطیل"بود

DSC_2744

ومصیبت دیگراین بود که حدود10نفردراطراف حرم می  پلیکیدند که شمارا ببرندخانه شان(کرایه بگیرند)ولی یک شخصی بود بنام"شیخ محمودخراسانی" که مامی رفتیم خونه شیخ محمود،کرایه هم می دادیم،2روز اینجابودیم 

این مردنورانی اگرچه  جواندل بود وباروحیه ولی درویلچرنشسته بود ونوه اش رتق وفتق امورمی می کرد

DSC_2743 DSC_2748 DSC_2750 DSC_2753

برچسب‌ها, , , , , ,

پاسخ دهید