0

aaa 33 views

بازدید / خبر / دسته‌بندی نشده / گزارش تصویری

حمله تروریستی داعش به اتوبوس حامل زائران ایرانی در خروجی «حرم سیدمحمد»بلد

فوریه 4, 2019 در 5:05 ق.ظ توسط

حمله تروریستی داعش به اتوبوس حامل زائران ایرانی در خروجی «حرم سیدمحمد»بلد

شب قبل (یکشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۷)بعدازنمازجماعت عشاء زائران اردبیل (آزاد)به مدیریت «مرادفخری »به تعداد۵۸نفر که ازحرم سیدمحمد(بلد)عازم سامرابودند.در منطقه قناة ۱۴ موردحمله تروریستی داعش قزارگرفتند 

حمله تروریستی -داعش-به زائرین ایرانی-درعراق-سیدمحمد
اتوبوس وقتی ازسیطره اول گاراژ (حرم سیدمحمد)حدود۲۰۰متری خارج شده بود. موردحمله قرارگرفتند که ۱۰نفرکشته وزخمی شدند/یک  نفرشهید و۹نفرنفرزخمی……..اسامی مجروحین:حجت بهروزی.ابراهیم بیدار.مریم بهروزی.اطلس شهباززاده.میران گل سبلانی.نارنج فرزانه.ستاره عمرانی.صدیقه قبادی. اکرم عمرانی که نفرآخر(اکرم عمرانی)قبل ازرسیدن به بیمارستان  براثرشدت جراحات،به شهادت رسید

گفته می شود خانمی  که اسمش بعنوان شهید بوده (اکرم عمرانی)در ccuبستری است

حمله ترویستی به اتوبوس زائرین ایرانی درراه سیدمحمدوسامرا

زخمی هارا به بیمارستان شهربلدبردندکه درحال درمانند/4نفرکه وضعیت نامناسبی داشتندبه بیمارستان کاظمبن اعزام شدند

مجروحین حمله تروریستی ایرانی دربیمارستان شهربلدعراق

رئیس ستادبلد(اسماعیلی )درحال صحبت بایکی ازمجروحین بستری دربیمارستان شهربلد

امام جمعه شهربلد درعیادت مجروحین ایرانی

امام جمعه شهربلد«الشیخ المجاهدمحمدفرج البلداوی»درحال دلجویی ازمجروحین ایرانی بستری دربیمارستان شهربلد

عیادت مسئولین عراقی ازمجروحین ایرانی
مسولین شهربلد.امام جمعه(شیخ بلداوی).حاج عباس(مسئول عتبه حرم سیدمحمد).اسماعیلی(رئیس ستادبازسازی سیدمحمد).مسئولین نظامی وانتظامی بلد بلافاصله خودرا به بیمارستان رساندند وازعیادت بیماران کردند ودستورات لازم رادادند

photo_2019-02-04_07-18-26

امام جماعت حرم سیدمحمد-عیادت مجروحین حمله تروریستی اتوبوس زائرین ایرانی درسیدمحمد

امام جماعت حرم سیدمحمد(سیدحسن حسینی)برای سرکشی ازوضعیت مجروحین به بیمارستان آمده است.

اتوبوس حامل زائرین ایرانی که تخریب شده

اتوبوس ازسمت راننده موردحمله قرارگرفته است

اتوبوس حامل زائرین ایرانی درعراق

راننده عراقی -اتوس حامل زائرین درعراق-موردحمله تروریستی داعش

اتوبوس زائرین ایرانی که درسامراموردحمله داعش قرارگرفت

اسامی مجروحین اتوبوس زائرین ایرانی درعراق

همانطورکه مشاهده میشودمسئولین کاروان «پارس آبادمغان»اردبیل درداخل بیمارستان این اسامی را درمعرض دیدمسئولین وما قراردادند وروی اسم آخر(اکرم عمرانی)خط کشیده اند که شهید شده است

photo_2019-02-04_07-16-53

ماکه رفتیم داخل اتوبوس کف اتوبوس پرازخون بود

اتوبوس حامل زائرین(اردبیل)ایرانی که موردحمله داعش قرارگرفت

photo_2019-02-04_07-22-09

مدیرکاروان -آزاد-اردبیل(پارس آباد)آقای مرادفخری -بالاسریکی ازمجروحین

photo_2019-02-04_07-18-21
این کاروان به زیارت نجف وکربلا رفته بودند که امشب بعدازنمازدرحال حرکت بطرف سامرابودندکه همانجابیتوته بکنندوفردابه زیارت کاظمین بروندوبعدبه طرف مرزایران  حرکت بکنند که این حادثه پیش آمد

photo_2019-02-04_07-19-20
این کاروان به زیارت نجف وکربلا رفته بودند که امشب بعدازنمازدرحال حرکت بطرف سامرابودندکه همانجابیتوته بکنندوفردابه زیارت کاظمین بروندوبعدبه طرف مرزایران  حرکت بکنند که این حادثه پیش آمد

photo_2019-02-04_07-19-46

این زائرین سالم اتوبوسی که موردحمله تروریستی قرارگرفته است/یکی اززائرین  وقتی به این مکان رسید متوجه زخمی شدنش -درپُشت ران پایش -شد

photo_2019-02-04_09-38-48

مدیریت سایت-پیراسته فر به همراه مسئول ستادبازسازی بلد ودیگرمسئولین حرم سیدمحمد درصحنه های مورداشاره حضورداشته وبا مدیرکاروان -فخری-همراهان مجروحین ودیگرزائرین مستقردرحرم گفتگو داشته است،حال بقیه زوارخوب است،وسائل این زائرین به حرم منتقل شد وبه زائرین تحویل داده شد

جاددارد که ازتولیت حرم «سیدمحمد»حاج عباس وامام جماعت حرم(سیدحسن حسینی) ودیگرمسئولین حرم، کمال تشکربکنیم که خیلی تلاش کردند درسرعت بخشیدن به انتقال مجروحین وسرکش به آنها وفراخوان دیگرمسئولین ونیر اسکان زائرین وپذیرایی انهادرطی 2شبانه روز وازدیگراقدامات شایسته ایشان ،اهدای مبالغی ازطرف حرم به زائرانی این اتوبوس حادثه دیده بود.

از مسئولین شمسا تشکرمی کنیم ،اگرچه کاروان مذکور ازحج وزیارت نبود ولی خودشان راکنارنکشیدند،برعکس درتلاش برای کمک رسانی بودند.

همچنین ازمسئولین «حشدالشعبی»که خیلی زود خودشان را به محل حادثه رساندند وامنیت را فراهم کردند وبیمارستان رادرشب حادثه -برای احتیاط- نیزتحت محاصره قراردادند وبه عیادت مجروحین پرداختند..

امام جمعه شهربلد(البداوی)نیزدرتکاپوی بودبرای کمک رسانی ودیگرمسئولین شهر

اخرین حمله تروریستی داعش  به «حرم سیدمحمد»در(۱۷ تیر ۱۳۹۵)بوده

حمله تروریستی داعش به حرم سیدمحمد (۱۷ تیر ۱۳۹۵)

شامگاه پنج شنبه(۱۷ تیر ۱۳۹۵)حملات انتحاری و مسلحانه داعش به حرم سید محمد فرزند امام هادی(ع) بیش از۵۰شهید و حدود ۷۰ نفر زخمی برجای گذاشت

photo_2019-02-04_11-16-17

واما حرم سیدمحمددرکمال آرامش است وزوارزیادی درحرم هستند

photo_2019-02-04_11-16-31

حرم سیدمحمد -دوشنبه(۱۵ بهمن ۱۳۹۷)  ساعت ۱۰ صبح

photo_2019-02-04_11-16-45

همانطورکه مشاهده می شودزائرین عراقی  برای  زیارت  آمده اند وعده زیادی  ازاین مردم  تاعصرمی مانند،غذای ناهارخودراآورده اند.

این صحنه ها مرابیاد ماجرای مصاحبه هایم انداخت،درزمستان 1394بمدت سه ماه متوالی درحرم عسکریین (خانه  امام زمان)علیهم السلام انجام وظیفه می کردم ،باتوجه به تحرکات تروریستهای داعش،تصمیم گرفتم اززائرین دراین موردگفتگو کنم،لذابازائرین همه کشورها اعم ازترکیه،پاکستان،افغانستان،عربستان-القطیف والاحساء-،بحرین،یمن،هند،نیجریه،تانزانیا،وکشور های استقلال یافته شوروی سابق …مصاحبه داشتم ودرمصاحبه یک سئوال مشترک داشتم«آیاشما که به سامراآمدید،احتمال خطردرسامرارانمی دادید؟»جواب همه زائرین  هم مشترک بود«بماگفته بودند ،سامرا امنیتش نسبی است ولی درراه امام حسین(ع) همه این خطرات قابل تحمل است»مدیران کاروانها می گفتند«به زائرین می گفتیم سامرادربرنامه مانیست،ولی ازائرین اصرارداشتند به برنامه ریزی سامرا »..این جواب ها ،حرف زائرین ایرانی وعراقی ودیگرکشورها  تقریباً یکسان بود

photo_2019-02-04_11-27-25

لازم به ذکراست که ایام تعطیلات نیم ترم مدارس عراق است که حدود2هفته تعطیل هستند

photo_2019-02-04_11-31-53

دیشب نیزمراسم تودیع جمعی ازخادمین حرم سیدمحمد(متبرعین)بود

نمازجماعت صبح امروز(دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷)حرم سیدمحمد

photo_2019-02-04_11-33-07

امام جماعت آقای یوسف ابرشهر

photo_2019-02-04_11-33-19

 

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید