0

aaa 1,738 views

خبر / گزارش تصویری

فضیلت زیارت سامرا”عسکریین” نسبت به کربلا

مارس 25, 2016 در 7:03 ب.ظ توسط

DSC_4990

حجت الاسلام قرائتی در-سامرا -چرازیارت عسکریین فضیلتش برتراز"زیارت"امام حسین است؟

DSC_4990

عصرامروز"جمعه"6فروردین حجت الاسلام محسن قرائتی"معلم قرآن"به سامراآمدند وبه زیارت حرم امامین عسکریین (حضرت امام هادی+امام حسن عسکری+نرجس خاتون"مادرامام زمان"+حکیمه خاتون"معلم ومربی نرجس خانم")پرداختند

آقای قرائتی هنگام خواندن زیارتنامه چنان گریه می کرد که  شانه هایش جابجامی شد

اگرچه هنگام زیارتنامه من برایش مزاحمتی فراهم کردم"وقتی عکس می گرفتم"گفتند :اینهاکه عکس می گیرند نمیزارن ماراحت باشیم ! وجایشان راتغییردادندوچسبیدند به ضریح

 DSC_4997

دراین سفر3روحانی "ازعراق"اوراهمراهی میکردند

یکی ازآنها"حجت الاسلام محمدحسن مهدوی مهر"رئیس جامعه المصطفی-بغداداست

DSC_4995 DSC_4996

 ازآقای مهدوی فر پرسیدم "جامعه المصطفی"چیست؟

گفتند:یک دانشگاه اسلامی ،بین المللی  درعراق است که از126کشور طلبه پذیرش کرده ودر6کشورهم شعبه نمایندگی دارد

ازدکتر مهدوی مهرخواستم که شب   پیش مان درسامربمانند ولی ایشان گفتند :چون خود حاج آقا قرائتی     حالش نامساعداست وحاجیه خانمش هم همراهش است مریض هستند  ومضافاً اینکه فرداصبح  ساعت8 دربغداد،برای معلمین "مدارس تکامل"مجتمع آموزشی -که زیرنظرآموزش وپرورش است سخنرانی دارد ودیروز وپریروز برای اساتیددانشگاه  مصطفی کلاس دارند  احتمالا صبح بموقع نمیتوانیم برگردیم

ازآقای قرائتی خواستم که شب سامرابمانند-گفتند :فرداساعت8کلاس دارم ،2ساعت که باید درماشین"توراه"باشم ومن آن قرائتی زمان قبل نیستم که باخسنگی سفر،صحبت کنم

آقای قرائتی آنگاه درنمازجماعت صحن حرم شرکت کردند

%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7

بچه های ستاد ودیگرایرانیان شرکت کننده درنماز،وقتی متوجه حضورآقای قرائتی شدند،چون نگینی اورا درحلقه  کردند،همه ازایشان تقاضای صحبت داشتند که آقای قرائتی مطالبی را ایرادکردند

برتری فضیلت امامین عسکریین نسبت برزیارت امام حسین

آقای قرائتی گفتند :من 20ساله بودم وطلبه که  درآستانه ماه مبارک رمضان،آیت الله بروجردی گفتند: قبور امام هادی وامام عسکری ونرجس خاتون وحکیمه خاتون زوارندارد-صدتاطلبه آمادگی خودرااعلام کنند که بروند برای سامر تاروزها روزه بگیرند وشبها  درب منزل عسکریین بازوچراغ حرم روشن باشد ومن یکی آن صدنفرطلبه بودم که هر30روزه راگرفتم

این مفسرقرآن  روایتی از امام جوادعلیه السلام نقل کردند که عده ای آمدند به نزدش ،پرسیدند:زیارت اماحسین "کربلا"ثوابش بیشتراست،یازیارت امام رضاعلیه السلام"خراسان"؟

آن موقع امام رضاغریب بود کمترین زوارراداشت،امام جواد"ع"فرمودند:زیارت امام رضا ثوابش بیشتراست ،چون امام حسین زوارزیادی دارد،امام رضا(ع)زوارندارد 

وبعد بااستفاده ازاین روایت گفتند حالا زیارت "سامرا"عسکریین،ثوابش از زیارت کربلا بیشتراست،چون غریب واقع شده

(1)وبعدهم زواررا توجه دادند به فراوانی ثواب وکسب فضیلت این مکان مقدس

ماجرای ماه عسل آقای قرائتی   

مؤلف تفسیرنور گفت:پدرم مقدمات سفرمان را به مشهدمقدس فراهم کرده بود،مارفتیم به مشهد وزیارت امام رضا علیه السلام،شب  رفتم نانوایی متوجه شدم  پولی برایم نمانده که نان بگیرم

نان یک تومان بود،من برگشتم حرم ، درفکراین بودم که چگونه پول نان شب را تهیه کنم به ذهنم رسید که زیارتنامه بخوانم/یک گوشه ای نشستم ،به هرکسی گفتم بیاییدبرای شمازیارتنامه بخوانم گفتند :خودمان بلدیم

تصمیم گرفتم تسبیح چوبی که داشتم بفروشم  تاپول نان رادربیارم  که 2ریال بیشتر قیمت ندادند،برگشتم منزل اجاره ایم ،تا ببینم چی داریم ببرم بفروشم،خوب که نگاه کردم ،مناسب ترین شی راسجاده   دانستم برداشتم  که ببرم بفروشم ،خانمم دید!  گفت سجاده را کجامیبری ؟من که نمی خواستم زنم از مفلس بودنم مطلع شودگفتم  برداشتم از اینجا که بزارم روی طاقچه

ودوباره رفتم متوسل شدم به امام رضا(ع)بعدازدرددل گفتم یا امام رضا اگه میخواه بدهی ،زودتربده که نانوایی هاداره تعطیل می شوند

ورفتم دریک جایی قرارگرفتم که ببینم امام رضا چطوری  پول نانم رامی دهد،نگاهم به زواربود که کدامیک را امام مأمورکرده ،درهمین فکربودم که امام جمعه داراب  خوانسار-رادیدم باسرعت بسویم آمد وگفت:آقای قرائتی من 2ساعته که دنبالت می گردم، کجایی؟

گفتم چکارداری؟

گفت:من دارم برمی گردم ،یک مقدارپول اضافه آمده میترسم راهزنان ازمن بدزدند،اینهارا بهت میدم تابعدازمراجعت  ازت بگیرم

وبه اینصورت مخارج نان ودیگرمایحتاج درآمد،یعنی امام رضاعلیه السلام  دست رد به سینه  زائرش نمی زند واززوارخودغافل نیست 

طلبه مفلس ودرخواست مبلغی ازامام 

قرائتی گفتند: درزمان  آیت الله میرزای شیرازی "صاحب فتوای تحریم تنباکو"که حوزه علمیه اش درسامرابود یکی ازطلاب که فقیربو ونیارضروری به مقداری پول داشت،آمدکنارصحن باب القبله درگوشه سمت راست صحن،خطاب کرد به امامین عسکری گفت:آقا من میهمان شماهستم وپول ندارم ودریک گوشه ای وامی ایستم تااینکه یکی  یاران شما پولی بمن برساند

ساعت 3عصرآیت الله میرزای شیرازی  که همیشه بعدازنمازمغرب وعشاء بزیارت حرم می رفت ولی آن روزغیرمترغبه به حرم واردشدند وبعداززیارت ازدرب بابالقبله بطرف  آن طلبه جوان رفتند بدون اینکه ازاو مبلغ درخواستی را بپرسند،همان مبلغی که ازامام خواسته بوددادند  وگفت:شما یکبارمیهمان آقاشدید ومن ازابتدای "تشکیل حوزه"تا الآن میهمان آقاهستم

میرزای شیرازی از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۱۲ ق. ۲۱ سال در سامرا اقامت گزید. او مرجعیت شیعه را به مدت ۱۰ سال در نجف و ۲۱ سال در سامرا برعهده داشت. 

اولین خشت طلا درگنبدسامرابدست آیت الله خوانساری نصب شد

آقای فرائتی بااین جمله آیت الله خوانساری

وبه به مترعین ستادبازسازی عتبات سامراگفت:هرکاری که انجام می دهید "سنگی را جابجامیکنید"به نیت یکی از اقوام وخویشان انجام دهید ،تاچهل پشت اقوامتان رایادکنیدسعی کنیدکنیدمیلیاردی کارکنید،نه میلیونی

***

یکی ازمظلومیت های امامین عسکریین

مدیریت سایت-پیراسته فر:کاروانهایی که به عتبات می آیند،بعضی که براساس اطلاعات غلط وناقص دیگران،سامرارا ازبرنامه خودحذف می کنند،سازمان حج وزیارت ایران  نیز زمینه ترس واضطراب زائران را فراهم کرده است(1)

زائران کاروانهای آزاد نیزبرنامه هایشان به این صورت است(3روزکربلا+2روزنجف+یک روزکاظمین+2ساعت سامرا)

من چندماهی که اینجاهستم وبه عینه مشاهده کردم وحتی مصاحبه کردم،اکثرکاروانها یک ساعت قبل از اذان وارد سامرا"صحن"می شوند به واسطه تذکر مسؤل کاروان زودترجلوی کفشداری جمع شوید، با عجله به زیارت می روند ونگران ناهارشان هستند،نماز را سلامش را تابرکاته تمام نشده باسرعت صف جماعت را رها وبه صف مضیف"مهمانسرای حرم" می پیوندند.

دیگه فرصتی برای زیارتنامه خوندن ونمازمستحبی نمی ماند

بعضی ها که دیگرفرصت نمازجماعت حرم راندارند،باروحانی ویادیگرمسءلین کاروانشان یک جایی راانتخاب می کنند که باروحانی کاروانشان  نمازرا سریع بخوانند وناهاربخورندبرگردند.تعدادکمی از کاروانهایی هم هستند که شب را اینجا بیتوته می کنند وفرصت بیشتری برای زیارت دارند.

کاروانهای کشورهای هندوپاکستان،افغانستان، لبنان ،بحرین،عربستان،آذربایجان،ترکیه،ماداگاسکار،تانزانیا،کویت

فرصت بیشتری را برای زیارت می گذارند،آنها بعضاً2ساعت قبل ازادان اینجا"حرم"هستندتا بعداز صرف ناهار برمیگردند ودرطول این مدت بصورت دستجمعی زیارتنامه می خوانند

یک چیزرا هم نبایدمنکرشد:خطراحتمالی گروه تروریستی داعش غیرمنتظره نیست

پاورقی

1-سازمان حج و زیارت از چند روز پیش با انتشار پیامکی از زائران ایرانی درخواست کرده که برای رعایت مسایل امنیتی، سفر به سامرا جدا خودداری کنند.مصطفی قاسمی، نماینده سازمان حج و زیارت در عراق نیز با تاکید بر این که زائران ایرانی در مسیرهای مشخص شده حرکت کنند و فقط به شهرهای نجف، کربلا و کاظمین بروند و به هیچ عنوان راهی سامرا نشوند

 -اطلاعیه سازمان حج و زیارت در تاریخ 12 آذر 1394 

***

امامین  عسکری هم درزمان حیات خود مظلوم بودند وهم درمماتشان مظلومند

 امام هادی(علیه‌السلام) یکی از مظلوم ترین امامان شیعه است که در زمان حیات و پس از شهادتشان مورد ظلم و ستم مستکبران قرار گرفتند؛ مظلومیت امام هادی(ع) فقط به دوران امامت ایشان منتهی نشد و پس از شهادت غریبانه و مظلومانه ایشان نیز، ستمگران عالم از هرگونه جنایتی در حق امام دهم شیعیان دریغ نکردند که ساخت موسیقی موهن علیه امام هادی(ع) و تخریب مرقد منور ایشان در سامرا گوشه‌ای از مظلومیت این امام همام است.

یکی از اقدامات و فعالیت‌های ائمه علیه السلام پرورش شاگردان و افراد شایسته بوده است. امام هادی علیه السلام نیز با توجه به پراکندگی شیعیان در مناطق مختلف و وجود شبهات و انحرافات، نیروهایی را که استعدادهای لازم را داشتند شناسایی کرده و آنان را جهت پیش‌برد اهداف اسلامی تربیت می‌فرمودند. این افراد افزون بر راویانی هستند که سخنان و روایات امام هادی علیه السلام را نقل می‌نمودند. برخی از این افراد همان کسانی هستند که وکالت آن حضرت را عهده دار بودند.

دعای "جامعه کبیره" وغدیریه  ازامام هادی (ع)است

همچنین با وجود مسائل پیش آمده در آن دوران و حضور غلات شیعه در زمان امام هادی علیه السلام اصل امامت باید معرفی می‌گردید؛ چون ائمه علیهم السلام و فضائل و جایگاه ایشان رو به فراموشی می‌رفت. امام هادی علیه السلام پدران و اجداد گرامی خود را با بیان زیارات معرفی می‌کردند. مجموعه این زیارات و ادعیه به عنوان یک دائرة المعارف شیعه به حساب می‌آید و در بردارنده دلایل بسیار استوار در حقانیت ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام می‌باشد.زیارت جامعه کبیره از مشهورترین ، برترین و شناخته شده‌ترین زیارات ائمه علیهم السلام است. شیعیان نسبت به خواندن آن بخصوص روزهای جمعه توجه خاصی دارند. شیخ طوسی (ره) در التهذیب و شیخ صدوق (ره) در الفقیه آن را نقل کرده‌اند. علامه مجلسی (ره) در مورد صحت سند آن ـ که به درجه قطع رسیده ـ می‌گوید: «این زیارت دارای بهترین سند، عمیق‌ترین مفهوم، فصیح‌ترین الفاظ، بلیغ‌ترین معناو عالی‌ترین شأن است.  امام هادی علیه السلام در این زیارت شاخصه‌ها و پایه‌های اصلی شیعه را بیان فرمودند.

همچنین زیارت غدیریه که به زیارت امیرالمؤمنین در عید غدیر خم معروف است از ایشان نقل شده است. در سالی که معتصم امام علیه السلام را از مدینه به سامرا فراخواند، ایشان به زیارت امام علی علیه السلام در نجف اشرف رفته و این زیارت را قرائت کردند که در ضمن آن یکصد و پنجاه منقبت از مناقب امام علی علیه السلام بیان فرموده و از برخی مشکلات سیاسی و اجتماعی که ایشان را آزرده کرده بود، سخن گفتند.

این زیارت از زیباترین، اصیل ترین، بدیع‌ترین و پربارترین زیارت‌ها است. در زمانی این زیارت توسط امام هادی علیه السلام قرائت شد که امامت به فراموشی سپرده شده بود. امام هادی علیه السلام در ضمن زیارت با ترسیم مظلومیت امام علی علیه السلام و هشدار به مردم، آنان را از خواب غفلت بیدار می‌کند.

در بین ائمه سه نفر بودند که در کودکی به مقام امامت رسیدند.حضرت ولی عصر(عج)، امام جواد(ع) و دیگری امام هادی(ع) بودند.در سن 8 سالگی به مقام امامت رسیدند و نکته بعد اینکه مدت امامت ایشان با توجه به سن کمشان 33 سال بود.

اوضاع اجتماعی زمان امام قابل بحث است. زیارت جامعه کبیره چه به لحاظ سند و چه به لحاظ مضمون از جهتی یک دوره امام شناسی است. مسئله این است که چه اتفاقاتی و رخدادهایی روی داد که باعث شد امام زیارت جامعه کبیره را به عنوان یک سرود شیعه و متنی برای امام شناسی ایجاد کردند. نکته بعدی بحث شاگردان ایشان است که در حوزه‌های مختلف بودند و همچنین نکات معرفتی که ایشان بیان نمودند. کمی از بحث سنتی یا همان تاریخ تقویمی بیرون بیاییم و روی بحث معرفتی و تحلیلی که کمتر هم به آن پرداخته شده است مطالبی را ارائه دهیم.

شرایط امام هادی(علیه‌السلام) شرایطی بود که می خواستند هیچ اثری از اهل بیت باقی نباشد و قبر سیدالشهدا را خراب کنند. شخصی به اسم دیزج که یهودی‌الاصل بود از طرف متوکل مامور شد که قبر امام حسین را نابود کند. همیشه دست یهود در کار بوده است. قران هم همین را می‌گوید. آنها همچنین مسلمانان را از زیارت منع می‌کردند. 

 زیارت غدیره که حضرت هادی دارند که از زیارت جامعه‌کبیره مظلوم‌تر است. خلاصه جامعه کبیره که شناسنامه شیعه است، می تواند شیعه را از انحراف نجات دهد و در معرفی شیعه نقش داشته باشد.

۰۹ مهر ۱۳۹۴ -تسنیم

***

البته اعتباروارزش"فضیلت"امام حسین علیه السلام برهیچکس پوشیده نیست وآثاردرمانی"شفا" که برای "تربت" این شهیدمطلوم گفته اند،برای هیچ امامی گفته نشده،حتی اارزش فضایل   زیارت دیگرائمه را میخواهندبسنجند،با قبرمطهرامام حسین می سنجند

خود امام هادی علیه السلام وقتی مریض شد پول داد به یک نفر گفت: برو سر قبر امام حسین دعا کن

آن شحص گفت: خودت امام  هستی، گفت: من امام هادی هستم اما دعا بغل قبر امام حسین مستجاب می‌شود . 

درسهایی ازقرآن قرائتی/تاریخ پخش1385/12/24

*************************************

اصل  روایت/سخن امام جواد

(1)شاه عبدالعظیم حسنی فرمود: به حضرت جواد علیه السلام عرض کردم که به زیارت قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام مشرف شوم یا به زیارت پدرتان.

 فرمود: اندکی درنک کن؛ سپس داخل اندرون شد بعد – در حالی که اشکهایش بر رخسارش جاری بود – خارج شد و…

 سپس فرمود: زائران امام حسین علیه السلام بسیارند؛ اما زائران پدرم کمند.

 در روایت دیگر فرمود: زیارت پدرم افضل است زیرا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را همه مردم زیارت می کنند؛ اما پدرم را، جز خواص شیعه زیارت نمی کنند.

 زیرا هر فرقه ای از شیعه، امام حسین علیه السلام را از جهات مختلفی از قبیل، شهادت آن حضرت، مخصوصا فرزند بی واسطه حضرت زهراعلیهاالسلام بودن محترم می شمارند و فرق دیگر شیعه، از قبیل: کیسانیه، زیدیه، اسماعیلیه و واقفیه و…امامت حضرت سیدالشهدا علیه السلام را پذیرفته اند؛ اما در باره، حضرت رضا علیه السلام اینچنین نیستند؛

مدیریت سایت:یعنی  یک زمانی بودکه خلفای بنی عباس براهل البیتبلکه به همه سادات وشیعیانومحبان علی واولادش سختگیری زیادی می کردند ورفت وآمدنشان  رارصدمی کردند،خیلی از افرادی که نسبت وگرایش به امام رضا داشتند را بقتل رساندند کهبقیه ناچارشدند به کوهها ومناطق صعب العبور پناه ببرند ودرانجاهم درامان نماندند،بخاطرهمین است گه درایران حدودده هزار امامزاده وجوددارد که بدینصورت روزگارسختی راگذرانده اند 

واما حالا-مردم ولایتمدارایران اسلامی امام رضا علیه السلام راچون نگینی ارزشمند دربین خوددارند وقبرمطهرش همیشه پراززوار است

این قبورمطهر امامین عسکریین است که کمترین زوار بین  ائمیه اطهار علیهم السلام رادارند 

برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید