0

aaa 418 views

خبر / گزارش تصویری

آخرین نمازصبح سال1394حرم عسکرین سامرا+حال وهوای حرم

مارس 20, 2016 در 4:03 ق.ظ توسط

DSC_4460

آخرین نمازصبح حرم عسکریین-سامرا-یکشنبه اول فروردین1395 /مصادف با20مارس2016

DSC_4457 DSC_4458 DSC_4459 DSC_4460DSC_4461 DSC_4351  

DSC_4455 DSC_4456 DSC_4346 DSC_4347  

واماحرم"ضریح"رواقها یک ربع مانده به اذان صبح

DSC_4431 DSC_4432 DSC_4433 DSC_4434 DSC_4435DSC_4436 DSC_4437 DSC_4438DSC_4439 DSC_4440DSC_4438 DSC_4439 DSC_4440DSC_4441 DSC_4442 DSC_4443 DSC_4444DSC_4445

وامافضای بیرون حرم عسکریین-ایئان وصحن

همانطورکه مشاهده می کنیددیروز وامشب عراقی های زیادی آمده اند واینها هم کمترعادت دارند"برعکس ایرانیها"درسرداب ویاحسینیه بخوبند،اینها فضای بازرادوست دارند

DSC_4446 DSC_4447 DSC_4448 DSC_4449DSC_4450 DSC_4451 DSC_4452DSC_4453 DSC_4454

حرم نیم ساعت بعدازپایان نماز صبح

DSC_4462 DSC_4463

عکس سمت چپ زائران "چناران" ایران هستند-آن2نفری که باهم صحبت میکنند حبیب الله بندار است که با "امیرجان"حرف می زنند،آقای امیرجان داردمی گوید که کفشهایمان راگرفته اند ومادمپایی های دیگرزواررا می پوشیم /وقتی ازامیرجان می پرسم چتدبارآمده اید میگوید:مادیگرخانه زادیم! درزمان محمدرضا شاه آمدیم 3ماه اینجابودم وازهمینجا"کربل"رفتم  مکه وبازبرگشتم اینجا-آقای بندارهم می گویدچهارمین سفرم است/کاروان چناران خراسانند

واین هم پیرزن زبل وزرنگی است که هنگامی میحواستم بروم اتاقم دیدم درصحن نشسته وخیلی هم خوش صحبت بود  یکی اززرنگیهایش این است که صبحهانه اش راگرفته "آش"ودرحال  خوردن بود که من مزاحمش شدم،وقتی گفتم ایرانیم گفت :نیستی!لهجه ات به ایران نمیخوره!گفتم رشتیم که باور کرد! اوبا شوهرش آمده ازکاروان"نیشابور"است اسمش فاطمه رحمانی"مادرشهید"رحمت الله رحمانی است

DSC_4464

 

 

برچسب‌ها, , , , , , , ,

پاسخ دهید